Türkiye Lokasyon Dedicated Sunucular

TR #B300-SAS 4 Mevcut

2x Intel Xeon L5630
32 GB RAM
2x 300GB SAS
1Gbps

TR #B301-SSD 12 Mevcut

2x Intel Xeon L5630
32 GB RAM
2x 250GB SSD
1Gbps

TR #B302-SAS 5 Mevcut

2x Intel Xeon L5630
32 GB RAM
2x 2TB SAS
1Gbps

TR #B400-SAS 5 Mevcut

2x Intel Xeon L5640
64 GB RAM
4x 300GB SAS
1Gbps

TR #B310-SSD 6 Mevcut

2x Intel Xeon E5-2620v2
32 GB RAM
2x 250GB SSD
1Gbps

TR #B311-NVMe 1 Mevcut

2x Intel Xeon E5-2620v2
32 GB RAM
500GB NVMe
1Gbps

TR #B401-SSD 7 Mevcut

2x Intel Xeon L5640
64 GB RAM
2x 500GB SSD
1Gbps

TR #B405-SSD 8 Mevcut

2x Intel Xeon E5-2620v2
64 GB RAM
2x 500GB SSD
1Gbps

TR #B406-NVMe 6 Mevcut

2x Intel Xeon E5-2620v2
64 GB RAM
1TB NVMe SSD
1Gbps

TR #B410-SSD 6 Mevcut

2x Intel Xeon E5-2650v2
64 GB RAM
2x 500GB SSD
1Gbps

TR #B420-SSD 4 Mevcut

2x Intel Xeon E5-2670v2
64 GB RAM
2x1 TB SSD
1Gbps

TR #B500-SSD 7 Mevcut

2x Intel Xeon E5-2670v2
128 GB RAM
2x 1TB SSD
1Gbps

TR #B600-SSD 3 Mevcut

2x Intel Xeon E5-2695v2
256 GB RAM
2x 2TB SSD
1Gbps

TR #B700-SSD

** Bu sunucu için teslim süresi 48 saat kadar sürebilmektedir.
2x Intel Xeon Silver 4210
512 GB DDR4 ECC RAM
2x 3.84TB SSD
1Gbps