Kirala Senin Olsun!

KSO #2018-01

2x Intel Xeon L5630 CPU
32 GB RAM
2x 600GB SAS
1 yıl sonunda sunucu sizin!
Barındırma olarak devam edebilirsiniz.