Genel Hizmet Sözleşmesi

Sunduğumuz hizmetlere dair genel bilgiler ve yönetmelikler

Hizmet almadan önce lütfen hizmet kapsamına ve haklarınıza dair hazırlanmış olan sözleşmelerimizi okuyunuz.

Genel Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1 : TARAFLAR1.1: HİZMET SAĞLAYICISI: Bundan sonra MUVHOST olarak anılacaktır.
Unvan : MUV Bilişim ve Telekomünikasyon Hiz. Ltd. Şti.
Adres :Çamlık Mh. Dinç Sk. No.4 (Muyar Plaza) Kat.5 D.36 Ümraniye - İSTANBUL
Telefon : (0 216) 606 49 72 - (0 850) 840 16 25
E-posta : iletisim@muv.com.tr
İnternet Sitesi : www.muvhost.com

1.2: MÜŞTERİ:
Unvan :
Yetkili Kişi :
Adres :
Telefon :
E-posta :


MADDE 2 : SÖZLEŞME'NİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nin MÜŞTERİ’ye ait sunucu ya da MUVHOST’a ait kiralık sunucu, sanal sunucu, hosting ve diğer hizmetlerinin sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, satış fiyatı MUVHOST’a ait web sitesi üzerinden veya MÜŞTERİ’ye gönderilmiş e-posta ile belirlenen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. MÜŞTERİ, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3 : SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ
İşbu sözleşme sözleşmeye ek olarak getirilecek hizmet taahhütnamesi süresince geçerlidir. Eğer sözleşmeye ek bir hizmet taahhütnamesi getirilmemiş ise sözleşme bir ödeme dönemi süresince geçerlidir, taraflardan biri, diğerine bildirmediği sürece bir ödeme dönemi kadar devam etmektedir.

MADDE 4 : HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Hizmet, MÜŞTERİ’ye ait sunucu ya da MUVHOST’a ait kiralık sunucu veya hosting hizmeti yada katma değerli bir internet hizmeti olup , MÜŞTERİ bu sunucu yada hizmetleri ücreti karşılığında MUVHOST’a ait veri merkezinde ya da farklı bir firmaya ait verimerkezinde barındıracak ya da MUVHOST’a ait veri merkezinde ya da farklı bir firmaya ait verimerkezinde MUVHOST’a ait yada MUVHOST tarafından kiralanmış sunuculardan hizmet alacaktır. Bu sunucu bilgisayarlar HİZMET SAĞLAYICISI’nın çalışmış olduğu erişim sağlayıcılarına ait sistem odalarında tutulmaktadır. Hizmetin kullanımına ilişkin bilgilerin tamamının MÜŞTERİ’ye teslimatı, www.muvhost.com internet sitesinde MÜŞTERİ tarafından oluşturulan müşteri kaydında yer alan e-posta adresine gönderilir.

MADDE 5 : MUVHOST’un SORUMLULUKLARI
5.1: MUVHOST, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile MUVHOST ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt eder.
5.2: Ödeme şekli, kdv farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler MUVHOST tarafından bildirilecektir.
5.3: MUVHOST, siparişin kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra, müşteri siparişi detaylarında bulunan hizmete ilişkin tüm bilgileri ve şifreleri müşteriye e-posta yolu ile iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğacak zarar ve ziyandan da müşteri sorumludur.
5.4: MUVHOST, vermiş olduğu hizmetin sınırları çerçevesinde müşterilerinin teknik sorularını www.muvhost.com internet sitesinden yazılı olarak alacak, yazılı olarak geri dönüş yapacaktır.Teknik desteğin kapsamı sadece verilen hizmetle sınırlıdır, işletim sistemi, müşterinin bu işletim sistemine kurmuş olduğu yazılımlar teknik desteğin kapsamı dışındadır. Müşteri SERVİS SEVİYESİ SÖZLEŞMESİ yapmamış ise bu konularda MUVHOST teknik destek vermeyecektir.
5.4: MUVHOST, süreklilik garantisi (Uptime); mücbir sebeplerden, internetin omurgasını oluşturan firmalardan, sunucu arızalarından, veri merkezlerinden veya müşteri hatalarından kaynaklanan arızalar ve bakım çalışmaları dışında bir yıl boyunca %99.6 oranında çalışır ve erişilebilir olacağını taahhüt eder.

MADDE 6 : MÜŞTERİ’nin SORUMLULUKLARI
6.1: MÜŞTERİ, kendisine MUVHOST tarafından gönderilen yazılı teklifi kabul etmesi ile www.muvhost.com internet sitesinden elektronik ortamda müşteri kaydını oluşturarak hizmetin talebini istemelidir.
6.2: MÜŞTERİ, satın almak istediği hizmetin ödemesini peşin olarak yapar. Faturalar hizmetin çeşidine göre; Aylık 3 Aylık, 6 Aylık veya Yıllık olarak yine müşterilerin talebi üzerine oluşturulur. Hizmetin kullanılmaya başlandığı gün yinelenen son ödeme günüdür.
6.3: MÜŞTERİ, satın aldığı hizmeti www.muvhost.com internet sitesinde yer alan HİZMET KULLANIM ŞARTLARI’na uygun şekilde kullanacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
6.4: MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin yönetimi için gerekli şifreleri MUVHOST’tan almakta, hizmeti kendisi yönetmekte ve dolayısı ile güvenliğini kendisi sağlamakla yükümlüdür.Sistemde tanımlanmış “Ana Kullanıcı” veya “kendi tanımladığı kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Aynı şekilde verilerin yedeklenmesi, saklanması müşteri sorumluluğundadır. Müşterilere ait verilerle ilgili hayal edilebilecek hiçbir sebeple MUVHOST sorumlu olamaz. Bu konuda MUVHOST, ücreti karşılığında yedekleme hizmeti vererek, sanal kaynağın imajını alır veya yedekleme alanı sağlar.
6.5: MÜŞTERİ, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi taahhüt etmiştir.
6.6: MÜŞTERİ, Erişim sağlayıcılardan ve bunlara ait veri merkezlerinden kaynaklı sebeplerle MUVHOST’un servislerinde yaşanabilecek sorunlardan MUVHOST’u sorumlu tutamaz. Bu tür sorunlar MUVHOST’un kontrollüde olmayan problemlerdir.
6.7: Hizmette bulunan, eklenen, çıkartılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansların ayarlanması, yazılımların kullanımı ile ilgili çıkacak bütün sorunlar müşterilerin sorumluluğunda olup tüm belirtilen bu detaylarda oluşacak sorunlardan MÜŞTERİ, MUVHOST’u hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.
6.8: Hizmette üçüncü şahıslar tarafından veya müşteri tarafından yayınlanan içerikten yada bilgi ve belgenin şahıslar tarafından zarara uğratılmasından dolayı MUVHOST’un aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde MUVHOST’un uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 iş günü içersinde nakden ve bir kerede MUVHOST’un zararını karşılamak zorundadır.
6.9: MÜŞTERİ'ye ait hizmetin üzerinden web ortamına açılacak sayfalardaki yada uygulamalardaki bilgi ve içeriklerden MUVHOST sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği yada yazılımlar ile ilgili olarak çıkacak, MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü olumsuzluk ve yasa dışı durum halinde MUVHOST’a sorumluluk yüklenemez ve sorumluluğuna gidilmesi halinde MUVHOST, alınan hizmeti herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın askıya alabilir.
6.10: MÜŞTERİ, kurallara aykırı davrandığı takdirde MUVHOST’un hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkının bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7 : ÜCRET, ÖDEME ve İADE
7.1: MÜŞTERİ’ye verilen teklif sonrası, MÜŞTERİ’nin hizmeti satın almak istemesi ile hizmetin başlaması için ödeme peşin olarak önceden yatırılmış olmalıdır. Hizmetin teslim edildiği gün artık yinelenen ödeme tarihi olup, sonraki ödeme döneminin de son ödeme tarihidir.
7.2: MUVHOST, hizmet ile ilgili faturayı 15 gün içerisinde www.muvhost.com internet sitesi üzerinden oluşturmaktadır. Bu fatura geçerli bir fatura olmayıp MÜŞTERİ’nin ön ödeme yapması durumunda aldığı hizmetin ücretlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olması amacıyla oluşturmaktadır.
7.3: MÜŞTERİ, bir sonraki dönem faturası için e-posta yolu ile son 7 gün boyunca 3 defa ihtar edilir. Bunun dışında herhangi bir başka kanaldan MÜŞTERİ’ye edimini yerine getirmesi için ihtarda bulunulmayacak olup, Son ödeme tarihinden itibaren 1. günün sonunda verilen hizmet askıya alınır. Askıya alınan hizmette ait veriler 3 gün boyunca tutularak, 3. gün sonra tamamen silinecektir. DEDICATED sunucular için son ödeme tarihinden sonra veriler saklanamayacak olup sunucular iptal edilmektedir.
7.4: MÜŞTERİ, ödemesini yapmadığı hizmet nedeni ile askıya alınan veya silinen hizmete ilişkin yaşayacağı veya 3. kişilere yaşatacağı zarar ve ziyandan hayal edilebilecek hiçbir sebeple MUVHOST’u sorumlu tutamaz.
7.5: MÜŞTERİ, iş bu sözleşme süresi bitmeden sözleşmesini fesh etmek isterse, verilen hizmet kapsamında yapılan kampanya indirimleri tek seferde MUVHOST tarafından tahsil edilir.
7.6: MÜŞTERİ, satın alınan HOSTİNG hizmetlerinde, ilk ödeme tarihinden itibaren 7 gün içerisinde hiçbir mazeret göstermeksizin iade talebinde bulunabilir.
7.7: Ücret iadesi garantisi sadece yeni alınmış, MUVHOST tarafından verilen HOSTİNG hizmetini kapsamaktadır. Alan adı kaydı, lisans ücretleri, SSL sertifikaları, yurtdışı lokasyon sunucular ve buna benzer MUVHOST tarafından üretilmeyen ürün ve hizmetler ücret iadesi garantisi kapsamı dışındadır.
7.8: MUVHOST müşteriye ücret iadesi yapılabilmek için; kurumsal firmalardan iade faturası, bireysel kullanıcılardan iadenin talep edildiği ay içerisinde MUVHOST tarafından kesilen faturayı talep eder. Faturaların gönderilmesi ile ilgili masraflar müşteri tarafından karşılanır. Ödemenin iadesi, satın alınan yeni ürün veya hizmetin ödemesinin yapıldığı ödeme kanalı ile geri iade edilmekte, bunun dışında farklı bir ödeme kanalından iade yapılması kesinlikle mümkün olmamaktadır.
7.9: İade faturası kesmeyen firmalar için ya da MUVHOST’un kesmiş olduğu faturayı geri göndermeyen bireysel müşteriler için iade yapılırken, Türkiye’deki mevcut Vergi Kanunlarına göre yapılan vergilendirmeler düşülerek ücret iadesi yapılır.
7.10: MUVHOST, ücret iadesi garantisini kötüye kullanan kullanıcılarına hizmet vermeme hakkını saklı tutar.
7.11: MUVHOST, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut ürün talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut MUVHOST'un Müşteri bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği vb. hizmetlerdir.
7.12: MUVHOST haber vermeksizin sağladığı servis ve ürünlerin kapsamlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar, güncel ürün kapsamları www.muvhost.com adresindeki ilgili ürünün sayfasında ilan edildiği gibidir.
7.13: MUVHOST sunucu barındırma (Co-location) hizmeti dahilinde, süresi içinde ücret ödenmediği takdirde, MUVHOST’un cihazları barındırma ve saklama imkanı ve yükümlülüğü olmayıp, MÜŞTERİ’ye verdiği iletişim vasıtalarıyla ulaşılamaması veya ulaşılsa dahi verilen süre içinde ödeme yapılmaması halinde 6 ay sonunda cihazın sorumluluğu MUVHOST’tan çıkacak olup; cihazın imha, arıza gibi hiçbir durumundan MUVHOST'un sorumlu olmayacağını MÜŞTERİ peşinen kabul eder.

MADDE 8 : VERGİLENDİRME
8.1: MUVHOST'un www.muvhost.com internet sitesi üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye'de mevcut Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir. Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni degişikliklerden kaynaklanan işlemler MUVHOST’un sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. Vergi Kanunları uyarınca MÜŞTERİ’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.

MADDE 9 : FESİH
9.1: MÜŞTERİ, yeni ödeme döneminde www.muvhost.com internet sitesi üzerinden müşteri girişi yaparak aldığı hizmeti iptal edip herhangi bir başka bildirim yapmaksızın sözleşmeyi fesih edebilmektedir. Bunun için hizmetin son ödeme tarihi geçmemiş olması gerekir.
9.2: MÜŞTERİ, sona eren sözleşme, iptal edilen hizmet ile ilgili herhangi bir şekilde bedel iadesi talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
9.3: MUVHOST, müşterilerinin yaptığı aktivitelerden diğer müşterilerine hizmet vermesi etkileniyor ise sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. Bu durumda MUVHOST, MÜŞTERİ’ye ait tüm verilerin alınabilmesi için gerekli yardımı yapacağını taahhüt eder.

MADDE 10 : YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
10.1: İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Yakası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11 : YÜRÜRLÜK
11.1: MUVHOST’a ait web sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. MUVHOST, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, MÜŞTERİ tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.