Hizmet Kullanım Şartları

Sunduğumuz hizmetlere dair hizmet kullanım şartları

Hizmet almadan önce lütfen hizmet kapsamına ve haklarınıza dair hazırlanmış olan sözleşmelerimizi okuyunuz.

Hizmet Kullanım Şartları

ÖNEMLİ: İŞBU SÖZLEŞME, MUVHOST’UN SUNDUĞU HİZMETLER İÇİN GEÇERLİDİR
BİREYLER YA DA TÜZEL KİŞİLERLE MUV BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. ARASINDA VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ VE YAZILIM KULLANIM ŞARTLARINI BELİRLEYEN KURALLARDAN OLUŞMAKTADIR. İNTERNET SİTEMİZ ÜZERİNDEN HERHANGİ BİR ÜRÜNÜ/HİZMET SİPARİŞ ETMEDEN ÖNCE HİZMET KULLANIM SÖZLEŞMESİNİ TAM OLARAK OKUNMASI GEREKLİDİR. HİZMET KULLANIM SÖZLEŞMESİ UYMANIZ GEREKEN KURALLARI İÇERMEKTEDİR. BU SÖZLEŞMEYİ VEYA ŞARTLARINDAN HERHANGİ BİRİNİ KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN SİPARİŞ İŞLEMLERİNİZİ İPTAL EDİNİZ. HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET SİPARİŞİ VERMEYİNİZ.MADDE 1 : EK SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR


1.1: İşbu sözleşme “Genel Hizmet Sözleşmesi’nin” ayrılmaz bir parçası olup “Genel Hizmet Sözleşmesi’ne” ek olarak getirilmektedir.
1.2: İşbu sözleşmenin tarafları Genel Hizmet Sözleşmesi’inde belirtilmiştir.
1.3: İşbu sözleşmenin konusu MUVHOST’un sağladığı hizmetleri kullanan MÜŞTERİ’nin hizmetleri kullandığı süre boyunca uyacağı kuralları belirler.

MADDE 2 : HESAP AÇILIŞI
2.1: MÜŞTERİ internet ortamından kayıt olarak hizmet aldığında ilk yapacağı ödeme, gerekli kontroller yapılarak herhangi bir sahtekarlık tespit edilmediği taktirde işleme alınır. Bu incelemede müşteri bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir, şüpheli kullanıcılardan devlet tarafından kimlik tespitini sağlamak adına kimlik bilgisi talep edebilir. MÜŞTERİ bu bilgileri doğrulayamaz ise hizmet verilmez.
2.2: Hizmetlerin kullanımına ilişkin bilgiler, MÜŞTERİ’nin belirlediği e-posta adresine gönderilir. Bu nedenle her zaman çalışır, doğru bir eposta sağlamak MÜŞTERİ sorumluluğundadır.
2.3: MÜŞTERİ hesap oluştururken vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu işbu sözleşme ile taahhüt etmiş sayılacaktır.

MADDE 3 : SANAL VE KİRALIK SUNUCU HİZMETLERİNDE UYULACAK KURALLAR
3.1: Kiralık donanımların veri merkezi dışına çıkartılması, dışarıdan parça eklenmesi, herhangi bir parçanın talep edilmesi kesinlikle yasaktır.
3.2: Tüm bulut ve sanal sunucu hizmetlerinde sistem sürekliliğine engel teşkil edilebilecek, diğer müşterilerin servis almasına engel teşkil eden işlemlerle ilgili MUVHOST hizmetinizi durdurma hakkına sahiptir. Bundan dolayı yaşanabilecek maddi ve manevi zararlardan MÜŞTERİ, MUVHOST’u sorumlu tutamayacağını işbu sözleşme ile taahhüt eder.
3.3: Adli vakalardan kaynaklanan hukuki nedenlerle kullanılan sunucu bilgisayarlara el konulması durumunda MÜŞTERİ, MUVHOST’un uğrayacağı zararı 5 iş günü içerisinde nakit ve bir kerede ödemeyi işbu sözleşme ile taahhüt eder.
3.4: MUVHOST’a ait kiralık donanımların arızalarından MÜŞTERİ sorumlu değildir. Ayrıca MÜŞTERİ donanımsal arızalardan meydana gelen zararlardan MUVHOST’u sorumlu tutmayacağını işbu sözleşme ile taahhüt eder. Tüm kiralık donanımların parçaları ÜCRETSİZ olarak MUVHOST tarafından değiştirilir veya gerekli parça yada sunucunun elde bulunmaması durumunda muadil sayılabilecek eş parça veya sunucu ile değiştirilir.
3.5: MUVHOST, MÜŞTERİ’ye sağladığı hizmet konusunda aracı konumunda ise donanım arızalarından MUVHOST sorumlu değildir. Bundan dolayı yaşanabilecek maddi ve manevi zararlardan MÜŞTERİ, MUVHOST’u sorumlu tutamayacağını işbu sözleşme ile taahhüt eder.
3.6: Türkiye konumlu sunucu hizmetlerimiz aksi belirtilmekdikçe 1Gbps port üzerinden trafik limitlendirilmemiş olarak sağlanmaktadır. Bu şekilde sağlanmasının nedeni anlık yüksek kullanımlar ve müşterimize gelebilecek saldırılardan hizmetlerinin etkilenmesinin engellenmesidir. Bu nedenle ilgili hizmetler kapsamında sürekli yüksek hat (streaming, dosya paylaşımı, video-on-demand vb. türlerde) kullanım izni verilmemektedir. Bir kiralık sunucu için takdir edilen AKN 10TB /ay kadardır. Üzerinde bir kullanım yapılması durumunda MUVHOST önceden uyararak özel hat tanımlanmasını talep eder. Talebin kabul edilmemesi durumunda ay sonuna kadar ilgili port 10Mbps olarak sınırlandırılır. Sanal sunucu hizmetlerinde ise takdir edilen AKN 3TB /ay şeklindedir. Üzerinde kullanım için kiralık sunucularda uygulanan özel hat tanımlama sistemi uygulanmaktadır.

MADDE 4 : KISITLAMALAR
4.1: Ana internet trafiği ve lokal internet trafiğini etkileyecek boyuttaki saldırılarda veya internet aktivitelerinde MUVHOST’un önceliği mevcut müşterilerinin hizmetinin kesintiye uğramamasıdır. Bu nedenle bu tür oluşabilecek internet aktivitelerinde MUVHOST, MÜŞTERİ’nin IP adresleri veya sunucu yada network ekipmanlarının internet erişimini kesme hakkına sahiptir. Bundan doğacak hiçbir zarar ve ziyandan MÜŞTERİ, MUVHOST’u sorumlu tutamayacağını işbu sözleşme ile taahhüt eder.
4.2: Ana internet trafiği ve lokal internet trafiğini etkileyecek boyuttaki saldırı ve buna benzer internet aktivitelerinin sürekli olarak tekrar etmesi durumunda MUVHOST, MÜŞTERİ’nin aldığı hizmeti iptal etme hakkına sahiptir.
4.3: MÜŞTERİ’nin yaptığı zararlı aktivitelerden dolayı MUVHOST, MÜŞTERİ hizmetine kısıtlamalar getirebilir (Port kapatma, IP Erişimi Engelleme ve benzeri) Bundan doğacak hiçbir zarar ve ziyandan MÜŞTERİ, MUVHOST’u sorumlu tutamayacağını işbu sözleşme ile taahhüt eder.
4.4: Müşteri, MUVHOST’dan hizmet almayı kabul ettiği taktirde hiçbir şekilde ping, tracert, finger hizmetlerinin aktif olmayacağını kabul etmiştir.

MADDE 5 : GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YASAK AKTİVİTELER
5.1: MUVHOST, SPAM gönderiminde bulunan müşterilerin hizmetlerini kısıtlama hakkına sahiptir. SMTP röle servisi alanlar, SPAM gönderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran MÜŞTERİ’ler, MUVHOST’tan SMTP röle servisi alsınlar ya da almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP röle servisini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.
5.2: Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar ile ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışların yapılması durumunda fikir ve sanat eserlerine yönelik suçlar işlemiş olacağınız için hizmetiniz kısıtlanabilir veya sonlandırılabilir.
5.3: MUVHOST’un servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması durumunda Genel ahlaka ve geleneklere aykırı davranış ve yayınlar yapıyor olmanızdan hizmetiniz kısıtlanabilir veya sonlandırılabilir.
5.4: Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) için kullanılması durumunda hizmetiniz kısıtlanabilir veya sonlandırılabilir.
5.5: Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer kullanıcıların, MUVHOST ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerin yapılması durumunda hizmetiniz kısıtlanabilir veya sonlandırılabilir.
5.6: MÜŞTERİ, MUVHOST hakkında öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul ve tahhüüt eder. Gizli bilgi; Ürünlerini, MUVHOST tarafından gizli olduğu bildirilen her türlü bilgiyi; MUVHOST’un iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı , araştırılması, geliştirilmesi, imali ve satışı dahil) , proses veya genel ticari faaliyetler ( satış maliyetleri, kar , fiyatlandırma methodları, organizasyon ve personel listesi dahil) ile ilgili her türlü bilgiyi bu madde kapsamında aksi belirtilmedikçe MUVHOST bilgi kaynaklarına / sistemlerine (bilgisayar,iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dahil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya verileri sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla kapsamaktadır.
5.7: Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki T.C yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktiviteye uyulmaması durumunda hizmetiniz kısıtlanabilir veya sonlandırılabilir.

Kontrolümüz Altındaki Hosting Sunucularında Kısıtlamalar (Web Hosting ve Reseller Hizmetleri)

5.8: Yasa Dışı Yayın: Telif Hakları saklı çalışmalar, ticari ses, video, müzik dosyaları ve T.C. yasalarınca yasaklanmış diğer tüm materyallerin barındırılması kesinlikle yasaktır tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır.
5.9: Ahlaka Aykırı Materyal: Pornografi, erotik resimler, videolar ve benzeri içerikler barındıran yayınların barındırılması kesinlikle yasaktır tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır.
5.10: Oyun ve Animasyon: Jumpling, MUDs, Egg Drop, interaktif oyunlar ve SWF dosyalarının FTP Server ‘da barındırılması kesinlikle yasaktır tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır.
5.11: Rencide Edici Materyal: Herhangi bir din, dil, ırk, cinsiyet, ve benzeri toplumsal grupları baz alan ayrımcı ve öfke içeren içeriklerin barındırılması kesinlikle yasaktır tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır.
5.12: Dosya Deposu: Hosting ve reseller paketlerinin dosya deposu, paylaşım servisi olarak kullanılması, sunucularda program exe, bat vb. uzantılar barındırılması kesinlikle yasaktır tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır.
5.13: Hack/Hacking: Hack ve hacking için gerekli uygulamalar, programlar, saldırı araçları barındırılması ve kullanılması kesinlikle yasaktır tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır.
5.14: Diğer Materyaller: Proxy Scriptlerin, Anonymizerların ve tüm IP Scannerlerin; Mail Bombers, Spam Scriptlerin kullanılması 5.5inci maddede belirtildiği gibi kesinlikle yasaktır tespit edilmesi halinde hesap askıya alınacaktır. Spam neticesinde doğabilecek maddi zararlardan tamamen müşteri sorumludur.

MADDE 6 : TEKNİK DESTEĞİN KAPSAMI
6.1: MUVHOST, herhangi bir destek hizmeti alınmamış ve sözleşmeye ek olarak bir servis seviyesi anlaşması eklenmemiş ise alınan tüm hizmetlerin açık mı veya kapalı mı olduğunu kontrol etmez. Bir sorun anında müşteri sorununu müşteri paneli üzerinden destek bildirimi göndererek bildirmesi gerekmektedir. Telefon veya Eposta gibi tüm iletişim araçlarından sözlü yada yazılı olarak talep edilen teknik destek istekleri cevaplanmayacaktır.
6.2: Müşterilerin gönderdiği destek bildirimleri sıraya göre cevaplanılır. Müşteri konunun aciliyetini destek bildirimi gönderirken belirtmelidir. Herhangi bir destek hizmeti alınmamış ve sözleşmeye ek olarak bir servis seviyesi anlaşması eklenmemiş ise teknik destek ile ilgili destek bildirimleri cevaplama süresi garantisi en geç 8 saattir.
6.3: Destek bileti gönderiminde sorununuzu tüm detayları ile anlatmadan sunucu giriş bilgilerinizi yazmanız durumunda destek biletiniz çözümlenmeden kapatılacaktır. Bu konuda müşteriye daha iyi yardımcı olabilmemiz için sorununu destek bileti üzerinden detaylı ve anlaşılabilir şekilde yazması müşterinin çıkarına olacaktır.
6.4: Herhangi bir destek hizmeti alınmamış ve sözleşmeye ek olarak bir servis seviyesi anlaşması eklenmemiş ise, çözümlendirilmesi 4 saatten uzun olan destek bildirimleri yapılacak işin niteliğine göre ücretlendirilebilmektedir. Belirlenen ücretlendirme gönderilmiş destek bildirimi üzerinden müşteriye belirtilecek ve müşteri kabul ederse faturalandırılacaktır.
6.5: Herhangi bir destek hizmeti alınmamış ve sözleşmeye ek olarak bir servis seviyesi anlaşması eklenmemiş ise müşterinin yapmayı veya düzeltmeyi başaramadığı yazılımsal olayların yapılması için vekaleten yetkiyi teknik personelimize destek bildirimi atarak vermiş sayılır. Bu nedenle teknik personelin yaptığı işlemlerden dolayı oluşan bir hatadan MUVHOST veya işlemi yapan teknik destek personeli sorumlu tutulamaz.
6.6: Müşteri tarafından gönderilen veya cevaplanan destek bildirimi içeriğinde müşteri MUVHOST firmasına veya herhangi bir personeline tehditkar, argo, hakaret, aşağılayıcı ve rencide edici yazmış olduğu mesajı personelin MUV BİLİŞİM üst düzey yöneticilerine durumu bildirmesi durumunda destek bildirimi incelendikten sonra müşterinin aldığı hizmet iptal edilecektir. Verilerin taşınması için verilen süre boyunca müşteri kesinlikle tekrar destek bildirimi gönderemeyecek ve firmamız ile iletişime geçemeyecektir.
6.7: Güvenlik nedeni ile ve müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek için tüm destek biletleri kayıt altına alınmakta, gönderilen destek bileti müşterinin panelinden bir daha silinmemekte ve arşivlenmektedir. Müşteri, atılan bir destek biletinin sistemden silinmesini talep edemeyeceği gibi sistemde cevaplanmış destek biletlerini halka açık ortamlarda resmini çekerek veya kopyalayarak yayımlaması yasaktır. Bu kuralın ihlali durumunda hizmet iptal edilecektir.
6.8: Müşteri hesabında ürün ve hizmet olarak eklenmemiş başkasına ait bir ürün ve hizmet için destek bileti gönderemez ve gönderiyorsa da kesinlikle cevaplanmaz. Güvenlik nedeni ile ürün veya hizmet sistem üzerinde kimin üzerine kayıt edilmiş ise bu müşterinin paneline giriş yapılarak destek bileti gönderilmesi zorunludur.

MADDE 7 : İPTAL VE İADE
7.1: MÜŞTERİ, iptal edeceği hizmetleri sadece müşteri portalı üzerinden iptal talebi göndererek bize iletebilir, bunun dışında eposta, telefon veya diğer iletişim yolları ile yapılan iptal talepleri dikkate alınmayacaktır.
7.2: MUVHOSTin aracı olduğu lisans, yazılım ve buna benzer MUVHOST tarafından Üretilmeyen veya sahip olunmayan tüm ürün/hizmetlerin geri iadesi bulunmaz. MUVHOST, bu hizmetlerin sağlanmasında aracı bir kuruluştur. MÜŞTERİ, lisans ve yazılımları için ancak son ödeme tarihi geçmemiş hizmetleri iptal edebilir.
7.3: MUVHOST’un sunduğu ürün ve hizmetlerde MUVHOST’un bir kusuru bulunmuyorsa herhangi bir sebeple geri iade işlemi yapılmayacaktır.
7.4: MÜŞTERİ tarafından yanlışlıkla bir hizmet iptal etmiş ise iptal talebinin kaldırılması için müşteri portalı üzerinden destek bildirimi gönderilerek hatanın düzeltilmesi istenmelidir. Telefon veya Eposta gibi tüm iletişim araçlarından sözlü veya yazılı olarak iptal taleplerinin kaldırılması için istekte bulunulmaz. MÜŞTERİ’nin verdiği iptal taleplerinin kaldırılması için destek bildirimi ile bilgi vermediği durumlarda oluşabilecek veri kayıplarından MUVHOST sorumlu tutulamaz.
7.5: MUVHOST, MÜŞTERİ ile yaşanabilecek yasal, maddi ve manevi sorunlardan dolayı MÜŞTERİ’ye hizmet vermeme hakkına sahiptir. Bu durumda müşteriye eposta veya destek bildirimi yolu ile 72 saat önceden haber verilmekte 72 saat sonrasında hizmet durdurulmaktadır.
7.6: İleride doğabilecek hukuksal sorunlarda kullanılmak üzere vermiş olduğunuz siparişler ile ödenen, iptal edilen faturalar ve iptal edilen hizmetler müşteri panelinizden silinmeyecek ve bir yıl süreyle saklanacaktır.

MADDE 8 : DÜZENLEMELER
İşbu sözleşmedeki maddeleri, MUVHOST mevcut müşterilerin haklarını korumak için ve yeni yasal düzenlemeler ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda değiştirilme hakkına sahiptir. Sözleşmede yapılan değişiklikler MÜŞTERİ’lere eposta gönderilerek tebliğ edilir.

MADDE 9 : YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Yakası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.